Milloin tarvitaan huolintaa?

Myytkö polttopuita Norjaan? Oletko ostamassa käytettyä rekka-autoa Eu:n ulkopuolelta? Talopaketin vienti EU:n ulkopuolelle…

Tässä muutamia esimerkkitapauksia tilanteista joissa tarvitaan huolintaa. Ja kaikkiin näihin voit tilata sekä Suomen, että Norjan tullipaperit helposti meiltä.

Kuljetusyhtiö Oy ostaa käytetyn rekka-auton Norjasta

Kuljetusyhtiö Oy on huomannut, että Norjassa on myytävänä paljon hyvää kuljetuskalustoa ja työkoneita hyvällä hinnalla ja päättänyt ostaa käytetyn rekka-auton. Rekka-auto on vientiselvitettävä Norjasta ja tullattava Suomeen. Jos rekka-auto on valmistettu EU:n alueella kannattaa silloin hankkia alkuperäselvitys, silloin siitä ei tarvitse maksaa tullia. Alkuperä voidaan todistaa EUR1 todistuksella tai määrämuotoisella valtuutetun viejän kauppalaskuilmoituksella. Jos rekalle hankitaan EUR1 todistus, on myyjän hankittava se. Norjalainen myyjä voi anoa sen helposti sähköisesti Norjan tullilta altinn.no palvelun kautta. EUR1 todistus pitää olla silloin mukana, kun rekka-auto tuodaan Suomeen. Tulliselvityksien tekoa varten tarvitsemme mm. kauppalaskun (0% alv.), ajoneuvon painon, rekisterinumeron, valmistenumeron sekä rajanylityspaikan tiedot.

Jos rekka-auto tuodaan Suomeen Ruotsin kautta, tarvitaan sille silloin myös T1 passitus Norjasta Suomeen.

Pekan Polttopuu Oy myy polttopuita Norjaan

Pekan Polttopuu Oy on myynyt polttopuita norjalaiselle yritykselle. Jotta puut saadaan Norjaan niille pitää tehdä vientiselvitys Suomesta ja tullaus Norjaan. Pekan Polttopuu Oy myy puut norjalaiselle ostajalle 0% alv:lla. Norjaan tullattaessa polttopuista pitää maksaa 25% Norjan momseja (alv:tä). Jotta voimme tehdä tullipaperit, tarvitsemme kopion kauppalaskusta. Lisäksi tarvitsemme polttopuiden kuutiomäärän, painon, toimitusehdon, kuljetusajoneuvon rekisterinumeron jolla puut viedään yli sekä rajanylityspaikan. Norjan verottaja laskuttaa norjalaiselta vastaanottajalta jälkikäteen momsit. Jos vastaanottaja on yksityinen henkilö, yhdistys tai yritys joka ei ole Norjassa alv. rekisteröity silloin momsit pitää olla maksettuna ennakkoon (norjalainen huolitsija laskuttaa) ennen kuin tavara pääsee rajalta yli tai ne voi myös maksaa rajatullitoimipaikassa käteisellä tai kortilla. Kun polttopuut on tullattu Norjaan ja tulli on vahvistanut viennin, lähetämme myyjälle kirjanpitoa varten tullin poistumisvahvistaman vientiselvityksen.

Pertin kuksa ja tilpehööri Oy myy matkamuistoja Norjaan

Pertin kuksa ja tilpehööri Oy on alkanut myymään matkamuistoja norjalaiselle yritykselle. Matkamuistoille pitää tehdä vienti Suomesta ja tullaus Norjaan. Pertin kuksa ja tilpehööri Oy tekee norjalaiselle yritykselle laskun (0% alv.) matkamuistoista. Norjaan tullattaessa matkamuistoista pitää maksaa 25% Norjan momseja (alv:tä), lisäksi usein esim. tekstiilitarvikkeista pitää maksaa myös tullia. Norjan verottaja laskuttaa norjalaiselta vastaanottajalta jälkikäteen momsit, yrityksen on oltava alv. rekisteröity Norjassa. Jotta voimme tehdä tullipaperit, tarvitsemme kopion kauppalaskusta. Laskussa tulee olla eriteltynä kaikki matkamuistot kappalemäärineen, painoineen ja arvoineen. Eli tulliselvityksiä ei voi tehdä, jos laskussa lukee esim. 1500 kpl matkamuistoja 300kg 3000€.
Oikea tapa siis on listata tuotteet esim. näin:
xx kpl poro pehmoleluja xx kg xx €
xx kpl puukkoja xx kg xx€
xx kpl kuksia xx kg xx €
jne.
Miksikö? Siksi koska kaikki tuotteet joudutaan luokittelemaan tulliselvitykseen erikseen, ei ole olemassa yhtä tavarakoodia joka käsittäisi kaikki matkamuistot pehmoleluista puukkoihin tai karvalakista magneettiin.

Lisäksi tarvitsemme kuljetusajoneuvon rekisterinumeron ja rajanylitys paikan. Kun polttopuut on tullattu Norjaan ja tulli on vahvistanut viennin, lähetämme myyjälle kirjanpitoa varten tullin poistumisvahvistaman vientiselvityksen.

Käytettyjen työkalujen kanssa kuukaudeksi Norjaan

Joskus tavarantoimitukseen sisältyy myös tavaroiden asentamista Norjassa. Matkassa on useita työkaluja vasarasta sirkkeliin. Helpoin ja edullisin vaihtoehto on hankkia kauppakamarilta ATA-carnet työkaluja varten. Kannattaa varata ainakin viikko aikaa sen hankkimiseen, mielellään enemmän.

Jos kuitenkin ATA-Carnetia ei pystytä jostakin syystä hankkimaan, täytyy työkaluille tehdä vienti-ilmoitus Suomesta ja väliaikainen tullaus Norjaan. Työkalujen arvosta pitää maksaa 25% momseja (alv.) Norjaan. Ne voi maksaa rajanylityksen yhteydessä tai norjalainen huolitsija voi laskuttaa ne ennakkoon. Kun työkalut tulevat takaisin Suomeen, niille pitää tehdä vientiselvitys Norjasta sekä jälleen tullaus Suomeen. Kuskilla pitää olla myös mukana tullin lomake: selvitys palautustavarasta, tavaranhaltijan tulee säilyttää lomaketta itsellään 6 vuotta. Tämän jälkeen Norjan momseja pitää anoa takaisin Norjan verohallinnolta, siinä yleensä kestää useita kuukausia. Jotta voimme tehdä työkaluille tulliselvitykset, tarvitsemme proformalaskun. Proformalaskussa tulee olla lähettäjän ja vastaanottajan tiedot. Lisäksi laskussa pitää olla työkalut listattuna painoineen, arvoineen (tavaran arvot laitetaan arvonlisäveroineen) ja kappalemäärineen. Meidän pitää myös tietää, että milloin työkalut palautuvat takaisin Suomeen, kuljetusajoneuvon rekisterinumero sekä rajanylityspaikka.

Joissakin tapauksissa Suomalainen toimija joka toimii myös tavaran vastaanottajana, joutuu anomaan Norjan tullilta TRK-numeroa (ennen MKR-numero). Numero anotaan Norjan tullilta virka-aikana sähköpostitse osoitteesta post@toll.no, rajatullitoimipaikat eivät niitä enää myönnä.

Kimmo menee Norjaan messuille esittelemään vedenalaista kameraa

Kimmon firma Veden alla oy on lähdössä esittelemään uutta vedenalaista kameraa Norjaan messuille Tromssaan viikonlopuksi. Kimmo ei myy kameraa messuilla. Tässäkin tapauksessa edullisin ja helpoin vaihtoehto on hommata kameralle ATA-Carnet. Ja aikaa sen hankkimiseen kannattaa varata viikko ellei enemmänkin.

Jos tulee vaikka hoppu, reissuun lähtöön on enää aikaa kaks päivää ja ATA-Carnetia ei kerkeä hankkia täytyy silloin kameralle tehdä vientiselvitys Suomesta ja tullata se väliaikaisesti Norjaan. Kameran arvosta pitää maksaa 25% Norjaan momseja. Ne voi maksaa rajanylityksen yhteydessä tai norjalainen huolitsija voi laskuttaa ne ennakkoon. Kun kamera tulee takaisin Suomeen, sille pitää tehdä vientiselvitys Norjasta sekä jälleen tullaus Suomeen. Kuskilla pitää olla myös mukana tullin lomake: selvitys palautustavarasta, tavaranhaltijan tulee säilyttää lomaketta itsellään 6 vuotta. Tämän jälkeen Norjan momseja pitää anoa takaisin Norjan verohallinnolta, siinä yleensä kestää useita kuukausia. Jotta voimme tehdä kameralle tulliselvitykset, tarvitsemme proformalaskun. Proformalaskussa tulee olla lähettäjän ja vastaanottajan tiedot. Lisäksi laskussa pitää olla kameran paino, arvo (tavaran arvo laitetaan arvonlisäveroineen) sekä kappalemäärä. Meidän pitää myös tietää, että milloin kamera palautuu takaisin Suomeen, kuljetusajoneuvon rekisterinumero ja rajanylityspaikka.

Joissakin tapauksissa Suomalainen toimija joka toimii myös tavaran vastaanottajana, joutuu anomaan Norjan tullilta TRK-numeroa. Numero anotaan Norjan tullilta virka-aikana sähköpostitse osoitteesta post@toll.no, rajatullitoimipaikat eivät niitä enää myönnä.

Kallen koti Oy myy hirsitalopaketin Norjaan

Kallen koti Oy on myynyt norjalaiselle yritykselle hirsitalopaketin. Talo on iso ja se tulee menemään usealla rekka-autolla rajalta yli. Talopaketille pitää tehdä vienti Suomesta ja tullaus Norjaan. Koska talopaketti menee usealla rekka-autolla, täytyy kaikille autoille tehdä oma vientiselvitys sekä tullaus. Siitäkin huolimatta, että autot olisivat kaikki yhtä aikaa rajanylityspaikalla. Jotta tulliselvitykset saadaan tehtyä, täytyy Kallen koti Oy:n lähettää meille kopio kauppasopimuksesta, joka on tehty norjalaisen ostajan kanssa. Kauppasopimuksessa täytyy olla mainittuna kauppasumman lisäksi myös toimitusehto, sekä se jos kauppaan kuuluu asennustöitä Norjassa. Nämä tiedot tulee olla eriteltynä. Jokaiselle autolle joka kuljettaa talopakettia tarvitsee tehdä autokohtainen proformalasku. Proformalaskussa tulee olla lähettäjän ja vastaanottajan tiedot, rekassa olevan lastin arvo, paino, viittaus sopimukseen sekä luettava että kyseessä on osatoimitus. Tarvitsemme myös kuljetusajoneuvojen rekisterinumerot ja rajanylityspaikan tiedot. Norjan verohallinto laskuttaa vastaanottajalta momsit (Norjan alv:n) jälkikäteen. Jos vastaanottaja on yksityishenkilö, yhdistys tai yritys joka ei ole Norjassa alv. rekisterissä silloin Norjan huolitsija laskuttaa momsit vastaanottajalta ja laskut tulee olla maksettuna ennen kuin tavara pääsee rajalta yli.

Talopaketti tariffoidaan yhden tavarakoodin alle talopakettina, eli materiaaleja ei tarvitse eritellä erikseen.

Lakaisuekspertti Oy myy lakaisukoneen Sveitsiin

Sveitsiläinen yritys haluaa ostaa Suomesta Lakaisuekspertti Oy:ltä käytetyn lakaisukoneen. Lakaisukoneesta pitää maksaa Sveitsissä myös tulleja ja ostaja haluaa koneelle alkuperäselvityksen välttääkseen tullimaksut. Lakaisukoneelle tehdään vientiselvitys sekä alkuperäselvitys EUR1. Vientiselvitystä varten tarvitsemme kauppalaskun (0% alv.), lakaisukoneen painon, rekisterinumeron/rekisterinumeron jolla kone kuljetetaan Sveitsiin, lakaisukoneen runkonumeron sekä rajatullitoimipaikan nimen/koodin jonka kautta kone viedään Sveitsiin. Nämä tiedot riittävät pitkälti myös EUR1 alkuperäselvityksen tietoihin. EUR1 todistusta varten tarvitsemme kuitenkin lisäksi myös koneen valmistajan selvityksen alkuperästä, leimattuna ja allekirjoitettuna. Tarvitsemme myös valtakirjan myyjältä jossa hän valtuuttaa meidät tekemään EUR1 todistuksen. Kun EUR1 todistus on valmis, me käytämme sen tullissa tarkastettavana ja leimattavana. Kuskilla pitää olla alkuperäinen EUR1 todistus viennin lisäksi mukana saavuttaessa Sveitsiin. Kopio ei kelpaa. Sveitsin rajatulli vahvistaa viennin ja poistumisvahvistettu vienti lähetetään myyjälle kirjanpitoa varten.

Marja-Express Oy myy marjoja Norjaan

Suomessa on ollut hyvä marjavuosi ja Norjassa huono. Norjalainen Kirsten ja hänen miehensä Jørgen haluaa ostaa tuoreita hilloja ja mustikoita Suomesta. Marja-Express Oy tekee marjoista laskun (0% alv.) ja pariskunta tullaa ne Norjaan. Marjoille pitää siis tehdä vienti Suomesta ja tullaus Norjaan. Marjoista täytyy olla alkuperäselvitys laskulla tai EUR1 alkuperäselvitys. Joissakin marjoissa on Norjan alv:n 15% lisäksi muita maksuja. Lisäksi tulliselvityksien tekoa varten tarvitaan marjojen painot, pakkausmäärät, kuljetusajoneuvon rekisterinumero sekä rajanylityspaikan tiedot.

Jos marjojen ostaja on norjalainen yritys, täytyy yrityksen eli maahantuojan olla rekisteröity Norjan elintarvikevirastoon. Maahantuojan on myös huolehdittava, että elintarvike on turvallinen ja että sisältö ja merkinnät ovat Norjan sääntöjen mukaiset.

Yksityishenkilö saa viedä 10 kg marjoja Norjaan ilman tulliselvityksiä. Tällöin marjojen kauppasummassa pitää olla alv. mukana.

Scroll to Top