Vientiselvitys tarvitaan, kun tavaroita viedään Suomesta tai muualta EU:n alueelta EU:n ulkopuolelle.

Vientiselvitys annetaan sähköisesti Tullille. Vientiselvityksen tarvitsevat sekä yritykset, että yksityiset viejät. Vientiselvitys on tehtävä lähtömaassa, mutta alle 3000 euron lähetyksille se voidaan tehdä myös poistumismaassa. Myös väliaikaisesti maasta vietäville tavaroille on tehtävä vientiselvitys.

Tärkeää! Huomiothan, että tavaroita ei saa lähteä viemään pois Suomesta ennen kuin vienti-ilmoitus on tehty ja Tulli on luovuttanut tavarat vientimenettelyyn. Muista ilmoittaa meille aina tavaroiden sijaintipaikka, kun tilaat vienti-ilmoituksen. Tämä siksi, että tavaroiden tulee olla Tullin tarkastettavissa merkityllä sijaintipaikalla Suomessa. Jos tavarat viedään pois Suomesta toisen EU-maan alueelle, ennen kuin vienti-ilmoitus on annettu, Tulli tulee tästä sakottamaan.

Viennissä voi olla myös rajoituksia tai kieltoja, jotka estävät tiettyjen tuotteiden viennin ulkomaille. Joidenkin tuotteiden viennissä voidaan myös vaatia erikoislupia. Lupien hankkimiseen menee aikaa joten se on hyvä huomioida hyvissä ajoin. Vientirajoituksia on EU:ssa mm. kulttuuriesineillä, uhanalaisilla eläimillä, puolustustarvikkeilla, kaksikäyttötuotteilla ja otsonikerrosta heikentävillä aineilla.

Vientiselvitystä varten tarvitsemme:

• kuljetusajoneuvon rekisterinumeron
• tavaroiden sijaintipaikan tarkan osoitteen
• rajanylityspaikan (EU alueen viimeisen)
• tavaran kuvauksen
• pakkausten lukumäärät tavara kohtaisesti
• brutto- ja nettopainot tavara kohtaisesti
• Myyjän ja ostajan sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron
• kauppalaskukopion, josta näkyy sekä ostajan, että myyjän tiedot (Y-tunnus sekä EORI-numero pakollinen)
• Toimitusehdon sekä mahdolliset rahtikustannukset
• rahtikirjan, mikäli sellainen on

Tarvittavat asiakirjat ja tiedot voitte toimittaa meille sähköpostilla. Huomaathan, että proformalaskun käyttö ei ole sallittua ns. normaalissa osto/myynti tapahtumassa. Proformalaskua voidaan käyttää, kun tavara toimitetaan osissa, jos vienti on ei-kaupallista tai jos tavarat viedään korjattavaksi tai jalostettavaksi.

Yritykset

EU:n ulkopuolelle myytävät tavarat ovat arvonlisäverottomia. Tästä syystä yrityksen on tärkeää hankkia myymilleen tavaroille vienti-ilmoitus. Poistumisvahvistetulla vientidokumentilla voi siten osoittaa verottajalle tavaroiden poistuneen EU:n alueelta.
Jos yrityksellä on yli neljä vientilähetystä vuodessa on tärkeää rekisteröityä Tullin vientiasiakkaaksi. Rekisteröityminen on maksutonta ja suositeltavaa kaikille viejille. Rekisteröitynyt viejä saa automaattisesti EORI-numeron. EORI-numero tarkoittaa yksilöllistä Euroopan yhteisön numeroa, jonka Suomessa myöntää Tulli. Euroopan Unionissa on luotu rekisteröintijärjestelmä, jolla tulliselvityksen yhteydessä tunnistetaan ulkomaankauppaa harjoittavia toimijoita. Tunnistaminen perustuu EORI-numeroon.
Ilmoittautuminen tullin rekisteröidyksi vientiasiakkaaksi sekä lomakkeen täyttöohje.

Yksityiset asiakkaat

Myös yksityishenkilöt ovat velvollisia vientiselvittämään EU:n ulkopuolelle vietävät tavarat, jos he eivät itse vie tavaroita mukanaan.

Enintään 1000,00 euron arvoinen ja enintään 1000 nettokilon painoinen lähetys

Suullinen vienti-ilmoitus on mahdollista antaa tullille jos lähetyksen arvon on enintään 1000 € ja nettopaino enintään 1000 kg. Huomioithan, että tämä ei koske mm. rajoitusten alaista tavaraa tai tavaraa joka viedään korjaukseen. Viimeisellä tullitoimipaikalla pitää esittää kauppalasku suullista ilmoitusta antaessa. Tulli ei tee mitään merkintöjä asiakirjoihin (esim. leimaa kauppalaskua) eikä myöskään poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä ole tällöin mahdollista saada. Sähköinen vienti-ilmoitus on mahdollista tehdä, vaikka arvo ja paino alittavat tuon rajan ja silloin saa myös automaattisesti poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen kirjanpitoa varten.

Vientiselvitys pähkinänkuoressa

  1. Asiakas/viejä toimittaa Huolintapisteelle kauppalaskun jossa alv. 0% sekä muut tarvittavat tiedot ja tilaa vientiselvityksen.
  2. Huolintapiste tekee vientiselvityksen ja lähettää sen sähköisesti Tullin järjestelmään.
  3. Huolintapiste lähettää viennin saateasiakirjan (EAD) tai pelkän MRN numeron asiakkaalle/viejälle/kuskille.
  4. Tavaran saapuessa poistumistullitoimipaikkaan tulee viennin saateasiakirja/MRN numero esittää tulliviranomaiselle. Mikäli viet tavaraa Ruotsin kautta, tulee viennin saateasiakirja esittää tulostettuna rajatullitoimipaikassa.
  5. Huolintapiste toimittaa asiakkaalle/viejälle tullin poistumisvahvistaman vientidokumentin. Poistumisvahvistetulla vientidokumentillä viejä voi osoittaa tavaroiden poistuneen EU:n alueelta ja näin ollen niiden olevan arvonlisäverottomia.
Scroll to Top