Jos viet tai tuot tavaraa EU:n ulkopuolisesta maasta, tarvitset EORI-numeron.

EORI-numeroa tarvitaan myös silloin kun asioi EU:n asiointipalveluissa, esim. hakee INF-numeroa. EORI on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten ja Suomessa Tulli vastaa EORI rekisteröinneistä. EORI-numero tulee olla voimassa, ennen kuin tulli-ilmoitus annetaan.

EORI-numero on helppo hakea Tullin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittely voi tapahtua hyvinkin nopeasti, mutta on hyvä varata kaksi arkipäivää aikaa.

Scroll to Top